Annons
  1. Svenska
  2. العربية
  3. English

Sofyan Aswad: Sofyan Aswad: Agera, inte bara klaga eller vara passiva åskådare

I en värld där brottsligheten kan skära djupa sår i samhället, är det en plikt för varje medborgare att ställa sig frågan: Hur kan vi gemensamt arbeta för att bekämpa kriminalitet och främja rättvisa?
Som svensk medborgare, har jag haft möjlighet att reflektera över både brottslighetens påverkan på samhället och effektiviteten i vårt rättssystem.
Sofyan AswadSkicka e-post
Kristianstad • Publicerad 16 juni 2023
Sofyan Aswad
Detta är en personligt skriven text i Mosaik Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sofyan Aswad
Sofyan AswadFoto: Sofyan Aswad
””Brottslighetens påverkan sträcker sig långt bortom de omedelbara offren - den når in i våra sinnen och skapar en klyfta mellan oss som medborgare."”
Sofyan Aswad

I det område där jag arbetar har brottsligheten ökat successivt, vilket innefattar fall av stölder, vandalisering och skjutningar. Dessa handlingar verkar små i det stora sammanhanget, men de kan skapa en atmosfär av osäkerhet och rädsla.

Det är svårt att undgå känslan av att samhällsbanden blir allt svagare när vi isolerar oss bakom låsta dörrar och övervakningskameror. Brottslighetens påverkan sträcker sig långt bortom de omedelbara offren - den når in i våra sinnen och skapar en klyfta mellan oss som medborgare.

Annons

Det är här kriminalitets bekämpning spelar en avgörande roll. Det är inte bara polisens ansvar att hålla samhället tryggt, det är också vårt kollektiva ansvar att vara vaksamma och engagerade. Grannsamverkan och ömsesidigt stöd är viktiga verktyg för att bygga starka och säkra gemenskaper.

Genom att arbeta tillsammans kan vi minska möjligheterna för brottslingar att operera i det fördolda och skapa en värld där trygghet och rättvisa är grundläggande principer.

Samtidigt är det viktigt att granska och utvärdera effektiviteten i vårt rättssystem. Vi måste vara vaksamma på att säkerställa rättvisa och rättssäkerhet för både offer och misstänkta. Det är en balansakt att garantera att de skyldiga ställs till svars samtidigt som oskyldiga skyddas från orättvisa åtgärder.

Tillsammans kan vi kämpa för en rättvisare och tryggare framtid, där brottslighet inte får övertaget och där rättssystemet fungerar effektivt för oss alla.
Tillsammans kan vi kämpa för en rättvisare och tryggare framtid, där brottslighet inte får övertaget och där rättssystemet fungerar effektivt för oss alla.Foto: Johan Nilsson/TT
”Vi behöver politiska ledare som prioriterar dessa frågor och ser till att kriminalitetsbekämpning och rättssystemet är högt upp på dagordningen.”
Sofyan Aswad

En personlig erfarenhet som jag har haft är när en vän blev offer för ett våldsamt brott. Den smärta och rädsla som denne genomgick påverkade inte bara dem själva, utan även vår nära gemenskap.

Detta ögonblick av oro och förvirring ledde mig till att söka en djupare förståelse för rättssystemet och dess styrkor och svagheter. Genom att engagera mig i samhällsdebatten och vara aktiv medborgare insåg jag vikten av att inte bara vara en passiv åskådare utan att ta ansvar för att påverka förändring.

Vi behöver politiska ledare som prioriterar dessa frågor och ser till att kriminalitets bekämpning och rättssystemet är högt upp på dagordningen.

Vi måste ställa krav på ökade resurser till polisen, förbättrad utbildning och utrustning samt en stärkt dialog mellan myndigheter och medborgare. Vi måste också arbeta för att minska klyftorna i samhället och skapa möjligheter för alla att leva ett meningsfullt och värdigt liv.

Slutligen, låt oss inte glömma att det är vi som medborgare som formar samhället. Genom att vara medvetna om våra rättigheter och skyldigheter kan vi ta ansvar och göra skillnad. Tillsammans kan vi kämpa för en rättvisare och tryggare framtid, där brottslighet inte får övertaget och där rättssystemet fungerar effektivt för oss alla.

Annons
Annons
Annons
Annons