Annons
  1. Svenska
  2. العربية
  3. English

Sofyan Aswad: Sofyan Aswad: Dubbelmoralen i synen på det ”nya Sverige”

Det var en kylig höstkväll i Kristianstad när jag, som journalist för Kristianstadsbladet och Kb Mosaik, beslutade mig att delta i en lokal debatt om integration.
Salen var fylld till bristningsgränsen. Det var en blandning av gamla och nya svenskar, alla med en sak gemensamt: en vilja att förstå varandra bättre.
Sofyan AswadSkicka e-post
Kristianstad • Publicerad 22 september 2023
Sofyan Aswad
Detta är en personligt skriven text i Mosaik Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Tänk på hur vi alla, oavsett var vi kommer ifrån, har en möjlighet att bidra till en mer inkluderande och förstående syn på det "nya Sverige".
Tänk på hur vi alla, oavsett var vi kommer ifrån, har en möjlighet att bidra till en mer inkluderande och förstående syn på det "nya Sverige".Foto: Sofyan Aswad

Men något slog mig. När en nyinflyttad person tog mikrofonen för att tala om sina positiva erfarenheter av Sverige, möttes han av applåder och uppmuntrande nickar. Men när en etablerad svensk steg upp och började prata om problemen med invandring, blev stämningen genast mer laddad. Det var som om vi befann oss i två olika verkligheter.

Detta leder mig till en paradox som jag har funderat mycket på. Varför förväntas nya svenskar se det positiva i Sverige, medan många svenskar tenderar att fokusera på det negativa med invandrare?

Annons

Det är som om vi har en dubbelmoral i vår syn på det ”nya Sverige”. Å ena sidan förväntas invandrare anpassa sig, lära sig språket och bidra till samhället. De ska se Sverige som en plats fylld av möjligheter och frihet. Å andra sidan har vi svenskar som ofta ser invandring som en belastning, som något som för med sig problem och utmaningar.

”Sofyan Aswad”
”Är det inte dags att vi börjar se saker och ting från ett mer nyanserat perspektiv?”

En annan aspekt att överväga är mediernas roll i att forma allmänhetens uppfattning. Media har en tendens att fokusera på det sensationella, det som säljer. Tyvärr innebär det ofta att negativa händelser och individer lyfts fram, vilket i sin tur förstärker stereotyper och fördomar. Det är en ond cirkel som är svår att bryta.

Det är också viktigt att prata om ”oss och dem”-mentaliteten som ofta uppstår i dessa sammanhang. Det är som om det finns en osynlig mur mellan ”svenskar” och ”invandrare”, trots att vi alla delar samma geografiska utrymme och i många fall samma värderingar och drömmar. Denna uppdelning gör det lättare att avhumanisera den andra gruppen, vilket i sin tur gör det lättare att rättfärdiga negativa attityder och handlingar.

Så, är det inte dags att vi börjar se saker och ting från ett mer nyanserat perspektiv? Om vi förväntar oss att nya svenskar ska se det positiva i vårt land, borde vi inte också vara beredda att se det positiva de kan tillföra?

Är det dags att vi bryter denna dubbelmoral?. Vi måste inser att det ”nya Sverige” är en del av oss, och att vi alla har en roll att spela i att göra det till en bättre plats för alla som bor här.

Men, vad kan vi göra? För det första kan vi börja med att utmana våra egna fördomar och stereotyper. Det är inte alltid lätt, men det är ett nödvändigt steg om vi ska kunna förändra de större strukturerna.

För det andra kan vi stödja de röster som arbetar för inkludering och mångfald, både i media och i det civila samhället. Och slutligen kan vi sträva efter att skapa en kultur där det är okej att vara annorlunda, där vi värdesätter individens unika bidrag snarare än att pressa alla att passa in i en viss mall.

Det är ingen enkel lösning, men det är en resa som vi måste göra tillsammans. Och det börjar med att vi ser varandra som just det: individer, inte som en del av en homogen grupp.

Tänk på hur vi alla, oavsett var vi kommer ifrån, har en möjlighet att bidra till en mer inkluderande och förstående syn på det ”nya Sverige”.

Annons
Annons
Annons
Annons