1. Svenska
  2. English
  3. العربية

Fler kan få nya höfter och knän - Nytt sjukhus kostar 1,4 miljarder

Antalet operationer kan öka med 20 procent, till 850 fler om året, i det nya sjukhuset i Hässleholm. Byggnaden får 23 000 kvadratmeter i två plan, med sex operationssalar och 28 undersökningsrum. Pris: Cirka 1,4 miljarder kronor.
Hässleholms sjukhus är ett av Sveriges bästa sjukhus på ortopedi.
Foto: Bosse Nilsson

FORTH heter projektet som står för ”framtidens ortopedi i Hässleholm”. Ett ärende som länge har diskuterats inom Region Skåne.

Sjukhuset i Hässleholm är ett av landets ledande på ortopedi. Här finns en stor verksamhet med höft- och knäledskirurgi.

I dag görs cirka 4 500 operationer per år. Men lokaler och utrustning är för gamla.

Det nya sjukhuset ska byggas i tre etapper.

Nya detaljplanen för området ska vara klar 2020.
Foto: Grafik: Ingela Rutberg/Kristianstadsbladet
Foto: Lasse Ottosson