1. English
  2. العربية
  3. Svenska

Sofyan Aswad: "Assimilation är den enda vägen till att bli integrerad i samhället”

Integration är en tvåvägskommunikation och en samarbetsprocess där både invandraren och värdsamhället de har kommit till har en roll att spela.
För att processen ska vara framgångsrik, är det viktigt att alla respekterar integrationsprocessens metoder och strategier.
Så det är inte bara upp till invandraren att söka och kämpa för integration.
Sofyan AswadSkicka e-post
Kristianstad • Publicerad 27 februari 2023
Sofyan Aswad
Detta är en personligt skriven text i Mosaik Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sofyan Aswad
Sofyan AswadFoto: Sofyan Aswad

Invandring är en mänsklig erfarenhet som har påverkat människors liv i tusentals år. Det är ett svårt beslut att lämna det land där man har fötts och vuxit upp för att börja om på en ny plats. Vi som invandrare ställs inför många utmaningar och hinder när vi anländer till vårt nya hem.

Ett stort hinder för många invandrare är språket. Vi kämpar med att lära oss ett nytt språk, som ofta är grunden för att kunna kommunicera och hitta rätt i samhället. Vi kämpar också med att hitta arbete, bygga nya sociala nätverk och hantera kulturkrockar.

Ett stort hinder för många invandrare är språket. Vi kämpar med att lära oss ett nytt språk, som ofta är grunden för att kunna kommunicera och hitta rätt i samhället.
Ett stort hinder för många invandrare är språket. Vi kämpar med att lära oss ett nytt språk, som ofta är grunden för att kunna kommunicera och hitta rätt i samhället.
”Ofta är det på grund av en feluppfattning att assimilation är den enda vägen till integration och samhällelig acceptans”
Sofyan Aswad

Vi är alltid skyldiga att integrera, men det är viktigt att komma ihåg att integration inte innebär att invandraren ska förlora sin egen kultur och identitet. Utan snarare att de ska kunna behålla och utveckla den medan de samtidigt lär sig om och samarbetar med det nya samhället.

Assimilation, där en person förväntas helt adoptera den nya kulturen, är inte en hållbar lösning. Istället bör vi arbeta på att integrera invandrare på ett sätt som respekterar deras kultur och samtidigt förstärker samhällets mångfald.

Ja, det är viktigt att fråga varför assimilation ofta är det förväntade sättet att integrera invandrare i det nya samhället. Ofta är det på grund av en feluppfattning att assimilation är den enda vägen till integration och samhällelig acceptans.

Genom att erkänna och bekämpa de hindren som de ställs inför och arbeta tillsammans för en jämlik och inkluderande framtid, kan vi göra världen till en bättre plats för alla.
Genom att erkänna och bekämpa de hindren som de ställs inför och arbeta tillsammans för en jämlik och inkluderande framtid, kan vi göra världen till en bättre plats för alla.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Men det är viktigt att förstå att assimilation kan vara en mycket stressfull och sensitiv process för invandrare. Det innebär ofta att de måste lämna bakom sig sin kultur, sina traditioner och sitt språk för att passa in i den nya kulturen. Detta kan leda till en känsla av förlust och förnekelse av sin identitet, vilket kan påverka deras psykiska hälsa negativt.

”Detta kan bero på att bristande acceptans och förståelse för mångfald, och det kan också vara en grogrund för diskriminering och rasism”
Sofyan Aswad

Så, istället för att tvinga invandrare att assimileras, bör vi arbeta för att skapa en inkluderande och jämlik miljö som respekterar och uppskattar mångfalden. Genom att erbjuda stöd och resurser för integration, inklusive språkundervisning och tillgång till arbete och bostäder, kan vi hjälpa invandrare att känna sig hemma och delta i samhällets gemenskap på ett mer meningsfullt sätt.

På samma sätt är det också viktigt att fråga varför det svenska samhället ibland inte tar emot invandrare på ett mer inkluderande sätt. Många invandrare känner sig utestängda från samhällets gemenskap och från möjligheten att delta i vardagslivet. Detta kan bero på att bristande acceptans och förståelse för mångfald, och det kan också vara en grogrund för diskriminering och rasism.

Även om invandringsresan kan vara svår, är det viktigt att vi som samhälle stöttar och välkomnar nyanlända. Genom att erkänna och bekämpa de hindren som de ställs inför och arbeta tillsammans för en jämlik och inkluderande framtid, kan vi göra världen till en bättre plats för alla.