1. Svenska
  2. English
  3. العربية

Sofyan Aswad: Sofyan Aswad: ”Samhället bygger på tanken om du och jag tillsammans - inte på du eller jag”

Öst är öst och väst är väst. Miljö, värderingar och övertygelser påverkar kulturen i ett samhälle. Kulturer skiljer sig mycket från varandra. Men alla kulturer är överens om en sak: Alla samhällen blir vackrare i sin mångfald om de bygger på tanken om du och jag tillsammans - inte på du eller jag.
Sofyan AswadSkicka e-post
Kristianstad • Publicerad 10 februari 2020 • Uppdaterad 7 april 2020
Sofyan Aswad
Detta är en personligt skriven text i Mosaik Kristianstadsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sofyan Aswad
Sofyan AswadFoto: Victor Lindstammer

Kulturkrockar uppstår när vi missförstår varandra. Oftast beror det på värderingar och traditioner. Inte att jag talar ett annat språk.

I arabvärlden är familjen central i alla relationer, det finns ett kollektivt tänkande. Till exempel måste ett förälskat par be om familjens godkännande för att gifta sig. Ett par i Sverige behöver sällan be familjen om lov innan de gifter sig.

Religion i arabvärlden har större betydelse än i Sverige. Än idag finns det makthavare och ledare som utnyttjar religionen för att få makt, de uppviglar människor till upplopp, våld och mord.

”Extremisterna i IS har mördat fler muslimer än människor ur andra religiösa grupper. Trots det tror många att IS är muslimer”

Till exempel gör IS en falsk tolkning av islam. Alla över hela världen tar avstånd från IS, antingen man bor i Sverige eller i Syrien. Extremisterna i IS har mördat fler muslimer än människor ur andra religiösa grupper. Trots det tror många att IS är muslimer.

I Sverige är varje individ fri och oberoende att göra sina val, gå sin egen väg. Det gäller till exempel utbildning, jobb och val av partner.

I arabvärlden finns också ett oberoende, men på vissa villkor. Länken till familjen är viktigast. Att en person som fyller 18 och är myndig flyttar hemifrån är normalt i Sverige. I arabvärlden skulle det vara en förolämpning mot familjen.

I arabvärlden offrar kvinnor sina yrkesliv för barnen och familjen. Västvärlden har kommit långt i arbetet med jämställdhet jämfört med övriga delar av världen, särskilt arabvärlden. Det är positivt att kvinnor i Sverige själva bestämmer hur de vill leva.

”Att diskutera ämnen som att föda barn, ha sex eller vara homosexuell är fortfarande tabu i arabvärlden”

I Sverige bor många gamla på äldreboende. I arabvärlden är det skamligt och oacceptabelt att låta sin mor eller far bo på ett äldreboende.

Att diskutera ämnen som att föda barn, ha sex eller vara homosexuell är fortfarande tabu i arabvärlden. I Sverige kan du prata öppet om sådana ämnen. World Values Survey (WVS) har gjort en nationell studie bland människor som immigrerat till Sverige. Den visade att många nyanlända har en negativ syn på homosexuella - det tar lång tid innan de ändrar uppfattning.

Efter mina fyra år i Sverige är min erfarenhet att de flesta kulturkrockarna uppstår på grund av missförstånd, men det är saker som vi kan och ska prata om. Med tiden kommer de flesta att förstå och bli mer tillåtande. Med information, öppna debatter och andra aktiviteter kan vi bidra till ökad förståelse och ett mer öppet samhälle.

Kom ihåg – för bara 50 år sedan klassades homosexualitet som en sjukdom i Sverige.

Foto: CHRISTINE OLSSON