Nyheter

Krönika Mohamad Kanina: "Demokrati är mer än att rösta i ett val"

Mohamad Kanina
Mohamad Kanina
Foto:Mohamad Kanina

Om några dagar ska vi gå och rösta. För många är det för första gången – bland annat för mig. Att jag kan rösta i ett fritt och demokratiskt val! Några har frågat mig: hur ska vi rösta, vilket parti ska vi välja?

För en tid sedan träffade vi på Kb Mosaik Anna-Kerstin Larsson (L) och Camilla Westdahl (M). Båda sitter som ordförande för kommunfullmäktige, i Kristianstad respektive Östra Göinge. Jag pratade med dem om att invandrare har svårt att hitta rätt parti att rösta på. Ibland är det ett skäl till att de inte röstar.

Anna-Kerstin sa att det problemet finns också bland svenskar. Camilla fokuserar på att när man ska rösta gäller det att ta reda på och veta vad man egentligen vill.

Men hur kan man veta det? Man bör välja, och när man väljer tvekar man, som vi säger på arabiska.

Statsvetare säger att det finns olika skäl till varför människor röstar på det ena eller andra partiet: den sociala tillhörigheten, media, ideologi, aktuella frågor med mera.

Sammanfattningsvis kan vi säga att när vi röstar på ett parti gör vi det för att vi tror att det blir bättre för Sverige, för samhället – och för den som röstar.

Varje parti i Sverige utmärker sig på något sätt. Självklart vill alla partier göra Sverige bättre, utifrån sin egen syn med fokus på ekonomi, skola, familj, jämställdhet och så vidare.

Ibland spelar ideologi en viktig roll i partierna. I politiken finns det tre huvudsakliga ideologier: socialism, konservatism och liberalism. Det finns andra ideologier, men de påverkar inte lika mycket.

I socialism har staten en större roll i samhället, medan i liberalism har staten en mindre roll i samhället. Konservatism innebär att man är försiktig med förändringar.

Ibland spelar partiledare en stor roll för varför människor röstar på ett parti.

Slutligen måste jag påminna mig – och alla andra – om att demokrati är mer än att rösta i ett val. Demokratin börjar med tanken på hur du kan leva med andra på bästa sätt, hur du gör samhället bättre för dig själv och andra. Alltså är demokrati en process som pågår och som alltid behöver utvecklas.

Därför bör vi komma ihåg: Även om vi vänder politiken ryggen, kommer politiken aldrig att vända ryggen mot oss!