Nyheter

300 nya bostäder i centrum

Så här kan området komma att se ut när det är klart.
Så här kan området komma att se ut när det är klart.
Foto:Mikael Persson

ABK bygger nytt bostadsområde på Östermalm. 300 bostäder ska det bli, med en engelsk park i mitten. Allmänheten får tycka till om byggplanerna fram till den 31 mars.

Det gamla lasarettet låg här en gång i tiden. Nu ska det bli ett nytt bostadsområde. ABK har en vision om hur Östermalms Park kan bli en grön oas i stadens centrum. Detaljplanen för området är ute på samråd, det vill säga allmänheten och alla som är berörda av projektet får tycka till om vad och hur bostäder, park med mera ska byggas. När det är klart ska kommunfullmäktige besluta om detaljplanen i början av 2021.

Liljewall Arkitekters förslag vann tävlingen om hur ABK:s Östermalms Park kan komma att se ut.

Patrik Jogby och Karl-Henrik Persson visar upp ABK:s nya bostadsområde Östermalms Park.
Foto: Mikael Persson
Patrik Jogby och Karl-Henrik Persson visar upp ABK:s nya bostadsområde Östermalms Park.
300 bostäder, den engelska parken blir på 4 000 kvadratmeter. Det ska finnas plats för tre torg, butiker och caféer.
Foto: Illustration av ABK/Liljewall arkitekter
300 bostäder, den engelska parken blir på 4 000 kvadratmeter. Det ska finnas plats för tre torg, butiker och caféer.

Tre byggnader ska rivas. Det blir tidigast sommaren 2021.

– Det är svårt att göra något med byggnaderna med gamla lokaler för sjukvård, säger Patrik Jogby, projektledare på ABK.

De nya husen för bostäder blir 4-8 våningar höga. Ett hus blir högre.

– Det kan bli 12-13 våningar högt, säger Patrik Jogby.

Ett parkeringshus med 200 platser och cirka 700 cykelparkeringar kommer också att finnas.

Mellan den 9 och31 mars är förslaget ut på samråd. Under den tiden kan allmänhet och sakägare lämna synpunkter.

På ABK:s hemsida finns mer information om Östermalms Park.

Här ligger Östermalms Park, med blå markering.
Foto: Mikael Persson
Här ligger Östermalms Park, med blå markering.