Nyheter

Nytt projekt: Obama och Oprah är förebilder

Wedad Alsanji är samordnare för projektet Moowed som ska stärka unga tjejer.
Wedad Alsanji är samordnare för projektet Moowed som ska stärka unga tjejer.
Foto:Christian Gradholt

Fryshusets nya projekt Moowed ska lyfta unga tjejer. Namnet bygger på förebilderna Michelle Obama, Oprah Winfrey och Ellen DeGeneres.

Det är Fryshuset som startar Moowed, ett forum för samtal och aktiviteter för tjejer 16-22 år.

Moowed ska ha föreläsningar om ungt ledarskap, workshops och olika aktiviteter inom kultur, konst, idrott och matlagning. Målet är att stärka unga tjejer till att ta ett kliv fram och våga.

Den så kallade ”Göingeandan”, det vill säga den lokala självbilden och gemenskapen, ska breddas till att omfatta även unga tjejer med invandrarbakgrund.

Det nya projektet ska lägga kraft på att nå nyanlända och tjejer med invandrarbakgrund. Fryshuset har haft svårt att nå de grupperna.

Wedad Alsanji har anställts som samordnare för projektet, som är ett Leaderprojekt och finansieras av Skånes ESS.

På Fryshuset finns även utbildningen ”Backa systerskapet”. Den har cirka 30 personer gått. Utbildningen fortsätter till hösten.